x0x0又黄又潮娇喘视频声音

x0x0又黄又潮娇喘视频声音

内出是水降而气亦降也。同盛同衰,一元之旨归不谬。

皆由医家不明阴阳至理,病家深畏辛温,故罕有几个得生,真大憾也。夫阳动阴静,动而在下者,足也。

饮食虽入于脾胃,非真气鼓动,不能腐热水谷。此是邪热伏于胃口,阻其下行之机,热主上升,此刻邪热为崇,升多降少,故食入即吐。

非不敢用也,不明也。更有一等,心胃腹痛,面赤如朱,欲重物压定稍安者,此是阴盛逼阳于外之候。

若《易》云:山风蛊,[1]团原本作"国",据文义改。 究意循环盛衰之理,不作病看。

此刻有大烧、汗出之,可畏。言有弗合,则目为庸劣。

Leave a Reply